Zonnepanelen

Wat? 

Een PV-systeem of een zonnepanelensysteem is een installatie waarbij zonlicht wordt omgezet in eleketriciteit aan de hand van zonnepanelen. De term PV is afkomstig van het Engelse 'Photovoltaïcs' (P = Photo = licht, V = Voltaic = Elektriciteit)

Werking? 

In een fotovoltaïsche zonnecel wordt licht omgezet in elektriciteit. Hoeveel stroom een cel produceert is afhankelijk van de hoeveelheid licht, al dan niet direct licht, het tijdstip van de dag en het seizoen. 

De geproduceerde gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom door een omvormer. Op dat moment is de stroom gebruiksklaar. Het kan zijn dat de opgewekte stroom niet volstaan vb 's nachts, dan gebruik je stroom van het elektriciteitsnet. Waneer je meer produceert dan je verbuikt, komt dit terecht op het elektriciteitsnet. 

De kostprijs van zonnepanele is de laatste jaren sterk gedaald. Ondanks het wegvallen van de groene-stroom-certificaten, blijft de investering rendabel. De energieprijzen blijven jaarlijks stijgen. De terugverdientijd in 2015 wordt geschat tussen 8 en 11 jaar. 

Er bestaan verschillende type panelen: 

  • Inbouw of opbouw (opgelet, er is een licht rendementsverschil bij inbouw)
  • Zwarte panelen voor wie kiest voor het esthetische
Voordelen   Nadelen 
  • Hernieuwbare energie
  • Minimaal aan onderhoud
  • Slimme investering
  • Verbetering EPB
  • het esthetische aspect